مطالب نوشته شده در دسته درس VLSI

  • Diopsis

    اسلاید های درس VLSI

    Introduction to CMOS VLSI Design  واژه VLSI کوتاه شده عبارت Very Large Scale Integration (مجتمع‌سازی در مقیاس بسیار بزرگ) می‌‌باشد. طراحی VLSI شاخه‌ای از دانش است که به بررسی یکپارچه ‌سازی (مجتمع‌سازی) مدارات خیلی پیچیده در یک…