مطالب نوشته شده در دسته آلبوم تصاویر

  • 3

    عکس های دانشگاه

    ناگفته پیداست که تمامی اهداف و برنامه‌های آموزشى، پژوهشی و فرهنگى دانشگاه بدون فضاها، امکانات و تجهیزات مختلف محقق نخواهد شد. از این رو، دانشگاه امام رضا(ع) فضاهای آموزشی خود را مجهز به سلسله امکاناتی…