نوشته‌های برچسب “چارت درسی رشته برق”

  • instrumentation_02

    جزوه درس ابزار دقیق (Instrumentation)

    ابزار دقیق رشته‌ای میان رشته‌ای است که با اندازه گیری کمیت‌های فیزیکی و کنترل آنها سرو کار دارد. این رشته زیر شاخه مهندسی کنترل می‌باشد که نسبت به خود رشته کنترل دارای جنبه‌های عملی بیشتری است و جذابیت بیشتری برای…